Kelionių organizatoriaus „ITAKA” Turisto atmintinė

Viešbučių kategorija
Kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt pateiktuose aprašymuose oficiali viešbučio kategorija - nurodoma pagal šalyse galiojančią oficialią klasifikavimo sistemą (žym. viešbučio oficiali kategorija). Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena šalis viešbučiams suteikia tam tikras kategorijas (žvaigždutes, raktus, kategorijos raides) pagal šalies kompetentingos valstybės institucijos nustatytus kriterijus. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt pateiktuose aprašymuose, bei Organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodoma, kad viešbutis - nekategorizuotas. Informuojame, kad tiek kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt, tiek kelionės dokumentuose kelionių organizatorius ITAKA papildomai pateikia savo subjektyvią nuomonę/vertinimą dėl viešbučio kategorijos (žym. viešbučio kategorija pagal subjektyvų kelionių organizatoriaus vertinimą), atsižvelgdami į viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį, aptarnavimą, kitų turistų atsiliepimus ir kitą informaciją. Ryškesnė žvaigždutė reiškia, kad viešbučio kategorija pagal subjektyvų kelionių organizatoriaus vertinimą skiriasi nuo oficialios viešbučio kategorijos. Apie tai mes papildomai informuojame ir kataloge pateiktame viešbučio aprašyme.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt gali būti nurodyti viešbučiai, kurių aprašyme pateikiamas prierašas „Ekonominė klasė“/“Ekonominės klasės viešbutis“. Informuojame, kad tokio tipo viešbučiuose gali būti nusidėvėję/pasenę kambariai, bendrojo naudojimo patalpos, baldai ir/ar kitas inventorius, teikiamos žemesnio lygio paslaugos, siauresnis tokių paslaugų spektras nei įprastai tokios kategorijos viešbučiuose.

Pažymėtina ir tai, kad kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt viešbučių aprašymuose pateiktos viešbučio kambario nuotraukos yra tik pavyzdinės. Tai reiškia, kad ne kiekvienas šio viešbučio kambarys atrodo lygiai taip pat kaip pavaizduota nuotraukose (gali skirtis viešbučio kambario tipas, baldai, spalvos, faktinė kambario būklė ir kita).

Viešbučio para
Para viešbutyje, teikiamos paslaugos, bei maitinimas, visuose viešbučiuose ir apartamentuose prasideda 15.00 valandą ir baigiasi išvykimo dieną 10.00 valandą. Viešbučio kambarys turi būti atlaisvintas iki 10.00 valandos išvykimo dieną, neatsižvelgiant į atvykimo laiką ar vėlyvą išskridimo laiką. Turistai dažniausiai gali savo bagažą palikti viešbučio saugojimo kambaryje, registratūroje. Naktinių skrydžių atveju, apgyvendinami turistai atvykus į viešbutį, o viešbučio para skaičiuojama nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos, kuri nurodyta kelionės dokumento skiltyje - „DATA“ 15.00 val. Paskutinė viešbučio para yra skaičiuojama iki grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos, kuri nurodyta kelionės dokumento skiltyje „DATA“ 10.00 val., nepriklausomai nuo to, kad grįžimo skrydis gali būti naktinis. Paslaugomis „Viskas įskaičiuota“ (angl. All inclusive) turistai gali pradėti naudotis užsiregistravę viešbutyje, su sąlyga, kad yra jau prasidėjusi pirma viešbučio para. Maitinimo ir kitų paslaugų teikimas baigiasi išsiregistravimo iš viešbučio metu, bet ne vėliau nei pasibaigus paskutinei viešbučio parai 10.00 val.

Organizatoriaus atstovas
Keliaujant autobusu, pažintinių ar poilsinių kelionių metu, kartu su turistais keliauja ir kompetentingas kelionių organizatoriaus ITAKA atstovas iš Lietuvos. Atkreipiame dėmesys į tai, kad ne visada organizatoriaus atstovas gyvena tame pačiame viešbutyje, kaip ir turistai. Atvykus į šalį, organizatoriaus atstovas informuoja turistus apie budėjimo vietą ir laiką, bei atvykimo arba sekančia dieną po atvykimo organizuoja informacinį susitikimą, kurio metu suteikiama informaciją apie šalį ar kitą aktualią informaciją, apie kelionę, todėl rekomenduojame atvykti į informacinį susitikimą, net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės ne pirmą kartą. Organizatoriaus atstovai gali kalbėti: lietuvių, anglų arba rusų kalbomis (priklausomai nuo šalies). Tikslesnė informacija apie tai, kokia kalba bus teikiama informacija šalyje, nurodoma Organizuotoje turistinės kelionės sutartyje.

Vietinės ekskursijos
Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, už kurias jie sumoka vietoje, atvykę į šalį. Informaciją apie šalyje vykdomas ekskursijas ir teikiančios juridinius subjektus turistams teikia organizatoriaus atstovai. Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai vyksta netoli viešbučio - puikus laisvalaikio praleidimo būdas. Tačiau atkreipiame dėmesys į tai, kad turistams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra kompensuojamas maitinimas ir nakvynė, praleisti ekskursijos metu. Vietinės ekskursijos yra organizuojamos ne kelionių organizatoriaus ITAKA, bet vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas. Todėl kelionių organizatorius ITAKA neatsako už ekskursijų vykdymą. Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.

Ekskursijos pažintinių kelionių metu
Turistui įsigijus pažintinę kelionę, organizuojamos ir vykdomos ekskursijos, nurodytos kelionės programoje. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad kelionių organizatorius ITAKA turi teisę keisti ekskursijų eiliškumą, dėl svarbių priežasčių. Gali tekti atsisakyti kai kurių programoje numatytų ekskursijų. Lankomi mokami objektai neįskaičiuoti į kelionės kainą.

Kelionės dokumentai, vizos
Vykdamas į kelionę turistas turi turėti būtinus kelionės dokumentus: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, vizą, draudimo polisą ir/ar kitus dokumentus, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.

Kiekvienas turistas vykstantis už Europos Sąjungos ribų, privalo turėti galiojantį pasą. Jis turi galioti ne mažiau 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos datos. Šis reikalavimas, taip pat, taikomas vaikams iki 2 metų. Kelionių organizatorius ITAKA neprisiima atsakomybės už turistus, kuriems nebus leista vykti į kelionę dėl ne nuo organizatoriaus priklausančių aplinkybių. Kitų šalių piliečiai vizomis privalo pasirūpinti patys, jeigu vykstama į šalį, kur būtinos vizos. Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į šalis, kuriose reikalingos vizos, originalius dokumentus reikalingus vizoms įforminti, kelionių organizatoriui ITAKA privalo pristatyti per sutartą laikotarpį, būtiną vizoms įforminti. Vykstant į Europos Sąjungos šalis reikalingas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Valstybių, kurios Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas interneto svetainėje www.urm.lt. Aukščiau nurodyti reikalavimai dėl būtino asmens dokumento, taip pat, taikomi vaikams iki 2 metų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienos valstybės vizų išdavimo tvarka ir sąlygos skiriasi.

Išsamesnė informacija apie vizas pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš pateikto sąrašo).

Svarbi informacija ne Lietuvos Respublikos piliečiams: asmenys, turintys diplomatinį arba tarnybinį pasą, bei Baltarusijos Respublikos piliečiai, vykstantys į Egiptą, vizą privalo gauti artimiausioje Egipto Arabų Respublikos ambasadoje, kadangi nėra galimybės įsigyti vizą per kelionių organizatorių ITAKA arba atvykus į šalį. Skrydį vykdanti aviakompanija ir/ar pasienio tarnyba turi teisę paprašyti parodyti vizą prieš skrydį ir atsisakyti leisti skristi, jeigu turistas jos neturi. Lietuvos Respublikos piliečiai reikalingą vizą gali įsigyti Egipto Arabų Respublikos ambasadoje Danijoje, o Baltarusijos piliečiai – Egipto Arabų Respublikos ambasadoje Maskvoje, Rusijoje. Asmenims, turintiems laikiną ar diplomatinį pasą, kelionių į kitas šalis atvejais kelionių organizatorius ITAKA rekomenduoja prieš atliekant rezervaciją susisiekti su priimančios šalies diplomatine atstovybe, atsižvelgiant į galimus formalius apribojimus, susijusius su tokiu pasu. Be to, užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Informaciją apie vizų išdavimo bei sienų kirtimo tvarką (tiek Lietuvos, tiek ne Lietuvos piliečiams), galite sužinoti pas kelionių pardavimo agentą arba atitinkamos šalies diplomatinėje atstovybėje, taip pat interneto svetainėse www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.

Skrydžio laikai
Išvykimo į kelionę atveju rekomenduojama, turistui susisiekti su kelionių organizatoriumi ITAKA (tiesiogiai arba kelionių pardavimo agentu, per kurį buvo atlikta kelionės rezervacija) likus ne mažiau kaip 24.00 val. iki planuojamos išvykimo datos, dėl išvykimo datos ir laiko patikslinimo. Grįžimo iš kelionės atveju rekomenduojama, kad turistas susisiektų su organizatoriaus atstovu šalyje arba pasitikrintų viešbučio skelbimo lentoje informaciją apie grįžimo datą ir laiką, įskaitant grįžtamojo skrydžio laiko pakeitimus išvykimo iš šalies metu galiojančio laiko atžvilgiu, ne vėliau kaip likus 24.00 val. iki planuojamo išvykimo iš šalies datos.

Turistas į oro uostą turi atvykti registruotis skrydžiui oro vežėjo, kelionių organizatoriaus ITAKA arba kelionių pardavimo agento iš anksto raštu ar elektroninėmis priemonėmis nurodyta tvarka ir laiku. Įprastai turistai į oro uostą turi atvykti likus ne mažiau nei dviems valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir/ar aviakompanijos tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, turistas turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 45 min. iki paskelbto išvykimo laiko (reikalavimas taikomas ir įsigyjant bilietus elektroninėmis priemonėmis). Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių turistų. Aviakompanija turi teisę atsisakyti skraidinti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar ne laiku atvykusius prie įlaipinimo vartų.

Skundai dėl bagažo sugadinimo ar praradimo
Skundus dėl bagažo sugadinimo arba praradimo skrydžio metu, būtina pateikti raštu užpildytą formą „Property Irregularity Report“ (sutr. PIR) aviakompanijos atstovybės adresu per 7 darbo dienas nuo sugadintų daiktų atsiėmimo ar nuo dienos, kurios bagažas turėjo būti gautas. Skundus dėl pavėluoto bagažo pristatymo būtina pateikti raštu aviakompanijos atstovybės adresu per 21 darbo dieną nuo bagažo perdavimo keleiviui dienos. PIR formą paprastai galima rasti oro uostuose pranešimo apie prarastą ar sugadintą bagažą skiltyje angl. „Lost and found“.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė būklė ir profilaktikos priemonės
Vykstant į šalis, kuriose klimatas yra kitoks nei Lietuvoje arba žemo lygio sanitarinės sąlygos, būtina iš anksto pasirūpinti užkrečiamųjų ligų profilaktika. Vakcinacija yra viena ekonomiškai efektyviausių profilaktikos priemonių. Įvertinant galimą riziką turisto sveikatai svarbu yra kelionės maršrutas, trukmė, sezonas, kelionės tikslas, gyvenimo sąlygos ir maisto bei vandens kokybė, kelionės pobūdis, keliautojo sveikatos būklė. Įvertinęs kiekvieno turisto individualią riziką, gydytojas nustato, kokie skiepai ar kitos profilaktikos priemonės reikalingos, bei rekomenduoja apsaugos priemones ligoms išvengti. Turistams kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas rekomenduojama iki kelionės likus 4-6 savaitėms, kadangi imunitetui susiformuoti reikalingas tam tikras laikotarpis. Tačiau, jei iki kelionės liko mažiau laiko nei yra nei likus 4-6 savaitėms, vis tiek rekomenduojama susisiekti su gydytoju, nes kai kurie skiepai gali būti atliekami iki kelionės likus kelioms dienoms. Nėra bendros skiepijimų schemos visiems turistams, todėl skiepijimų schema sudaroma kiekvienam keliautojui individualiai.

Vykstant ypač į Karibų salų regioną, Vidurio ir Pietų Amerikos šalis, Artimųjų Rytų regioną ar Vidurio Afriką ir Aziją rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija apie galimus pavojus sveikatai ir su tuo susijusią profilaktiką, kuri pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) interneto svetainėje https://ecdc.europa.eu, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt bei Užkrečiamųjų ir Aids centro interneto svetainėje www.ulac.lt.

Sveikatos ir kiti draudimai
Prieš išvykstant į kelionę neprivaloma, tačiau rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, kuris atlygina užsienyje suteiktos būtinosios medicininės pagalbos, bei repatriacijos išlaidas. Prašome atidžiai susipažinti su draudimo sąlygomis iki kelionės pradžios, ypatingai atkreipiant dėmesį į kontaktinę informaciją, draudiminio įvykio atveju, bei draudimo išmokos išmokėjimo tvarką (būtinus pateikti dokumentus). Įvykus draudiminiam įvykiui prašome nedelsiant skambinti telefonu, kuris yra nurodytas draudimo polise, bei informuoti apie tai organizatoriaus atstovą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad priklausomai nuo medicininių išlaidų draudimo sąlygų, draudimo išmoka gali būti išmokama tik grįžus iš kelionės ir pateikus draudimo kompanijai oficialius medicininius dokumentus, mokėjimo kvitus, todėl rekomenduojame ne tik saugoti šiuos dokumentus, bet ir kelionės metu turėti papildomų piniginių lėšų nenumatytiems atvejams.

Draudimai dėl gyvūnų ir/ar augalų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą
Į Lietuvos Respubliką ir kitas Europos Sąjungos šalis draudžiama įvežti šiuos gyvūnus, augalus ir/ar gaminius iš jų: dramblio kaulą ir įvairius jo gaminius, šerių ir gyvūno kaulo dalių; tradicinės Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje yra nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir/ar augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiautų ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservai; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius leidžiama įvežti/išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami/išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g. vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui). Jeigu aukščiau nurodyti objektai įvežami/išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei jos reikalavimus įgyvendinančio Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt, Lietuvos Respublikos Muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt, CITES konvencijos interneto svetainėje www.cites.org.

Pervežimo paslauga oro uostas – viešbutis – oro uostas
Turistams, įsigijusiems pervežimo paslaugą oro uostas - viešbutį ir/ar viešbutis - oro uostas kelionės metu, kelionių organizatorius ITAKA organizuoja šios paslaugos vykdymą. Pažymėtina, kad pervežimas gali būti individualus (autobusu, mini autobusu arba lengvuoju automobiliu) arba grupinis (autobusu arba kita transporto priemone). Informacija apie tai, koks pervežimo tipas yra įsigytas, nurodoma Organizuotos turistinės kelionės sutartyje. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai yra įsigytas grupinis pervežimas, pervežimas vykdomas pagal nustatytą turistų paskirstymo po viešbučius (grįžimo atveju – surinkimo iš viešbučių) maršrutą, todėl pervežimo trukmė yra ilgesnė, lyginant su individualiu, kai pervežimas vykdomas tiesiai į viešbutį (grįžimo atveju – tiesiai į oro uostą).

Prieš skrydį, ne vėliau kaip likus 24 val., privalu pasitikrinti išvykimo iš viešbučio į oro uostą laiką ir datą, informaciją rasite skelbimų lentoje arba susisiekite su organizatoriaus atstovu.

Sezoniškumas
Pažymėtina, kad viešbutyje teikiamų paslaugų spektras priklauso nuo sezoniškumo, todėl prašome Jūsų supratingumo. Sezono pradžia/pabaiga šalyse yra tokia: Albanija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis; Bulgarija sezono pradžia – gegužė, pabaiga rugsėjis; Egiptas sezono pradžia – spalis/lapkritis, pabaiga – kovas/gegužė; Graikija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis; Kanarų salos sezono pradžia – spalis, pabaiga – balandis; Turkija sezono pradžia – kovas/gegužė, pabaiga – spalis/lapkritis; Italija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis/spalis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad sezono pradžia/pabaiga gali keisti viešbučio administracija (savo nuožiūra). Atsižvelgiant į oro sąlygas bei gyventojų skaičių viešbutyje. Sezono pradžioje ir pabaigoje viešbutyje, gali būti neteikiamos kai kurios viešbučio aprašyme nurodytos paslaugos (pavyzdžiui, gali neveikti kai kurie lauko restoranai ir/ar barai, atvirieji lauko baseinai, vandens kalneliai, gali vykti viešbučio ir paplūdimio teritorijos tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai ir kita), kurių apimtis nustatoma viešbučio administracija (savo nuožiūra).

Oro kondicionieriai
Viešbutyje yra oro kondicionieriai, jeigu tai nurodyta viešbučio kambario aprašyme. Oro kondicionieriai gali būti dviejų tipų: centrinis ir individualus. Dažniausiai oro kondicionieriai veikia centralizuotai ir jų veikimo laikas yra nustatomas viešbučio administracijos nuožiūra: oro kondicionierius veikia tam tikromis valandomis, pagal nustatytą grafiką arba įjungiamas kelis kartus per parą. Todėl atkreipkite dėmesys į tai, kad toks oro kondicionavimas turistams, kurie sunkiai pakelia aukštą oro temperatūrą, gali būti nepakankamas. Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra pasinaudojus magnetine kortele. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionierius dažniausiai automatiškai išsijungia. Ši kortelė išduodama viešbučio registratūroje ir galioja apgyvendinimo laikotarpiu. Šeimyniniuose kambariuose oro kondicionierius yra tik viename kambaryje. Viešbučio administracija savo nuožiūra nustato oro kondicionierių veikimo sezono pradžią ir pabaigą.

Saugumo priemonės kelionėje
Visiems turistams rekomenduojama imtis saugumo priemonių atostogų metu tam, kad jų turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių – kelionės metu būti budriems ir atidiems, rekomenduojame drausti savo kelionę, taip pat ir įsigyjant bagažo draudimą. Vienas iš rekomenduotinų saugumo priemonių – asmens dokumentų, pinigų ir vertingų daiktų laikymas viešbučio kambaryje arba viešbučio registratūroje esančiame seife. Seifas gali būti nemokamas arba už papildomą mokestį. Tokiu atveju, jei viešbutyje seifo nėra, rekomenduotina asmens dokumentus, pinigus, vertingus daiktus nepalikti viešbučio kambaryje ir laikyti juos prie savęs. Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojama nepalikti autobuse savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, nei kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus daiktus. Ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti vertingus daiktų be priežiūros, dokumentus bei pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti. Taip pat rekomenduotina išeinant iš viešbučio kambario nepalikti atidarytų langų/balkono durų bei patikrinti, ar užrakinote duris. Nakties metu, jeigu viešbučio kambarys yra pirmame aukšte, rekomenduota uždaryti langus. Vagystės atveju nedelsiant apie tai praneškite organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai (jei esate įsigiję atitinkamą draudimą ir kreipkitės į policiją).

Baseinai viešbučio teritorijoje
Viešbutyje gali būti dviejų tipų baseinai: atvirieji (lauke) ir/arba uždarieji (patalpoje) (rekomenduojama žiūrėti Jūsų pasirinkto viešbučio aprašymą interneto svetainėje www.itaka.lt arba kataloge). Atsižvelgiant į viešbučio administracijos nustatytą tvarką, būtina laikytis saugumo reikalavimų, maudytis tik šviesiu paros metu arba nustatytomis valandomis, viešbučio administracija nustato baseinų šildymo laiką ir tvarką (priklausomai nuo sezoniškumo). Svarbi informacija ir maudymosi taisyklės skelbiamos prie baseino, turistų prašome jų laikytis.

Atstumas iki jūros
Viešbučio aprašymuose, esančiuose kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt atstumas nuo viešbučio iki paplūdimio yra nurodomas metrais arba kilometrais. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atstumas yra skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros, todėl gali būti, kad esant didelei viešbučio teritorijai atstumas nuo toliau esančių viešbučio korpusų iki paplūdimio bus didesnis. Taip pat pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose gali keistis atstumai iki jūros, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.

Vaizdas pro viešbučio kambario langą
Vaizdas į jūrą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į jūrą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą įprastai yra už papildomą mokestį.

Šoninis vaizdas į jūrą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokio tipo numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.

Beach front – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Vaizdas į sodą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į sodą arba viešbučio teritoriją su augmenija. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pro kambario langą gali matytis gatvė, kartais viešbučio administracija, taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusės.

Vaizdas į kalnus – tai viešbučio kambarys su vaizdu į kalnus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai, tiesioginio vaizdo į kalnus gali nebūti. Numeris gali kainuoti pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir dažniausiai pigiau nei su vaizdu į sodą.

Vaizdas į baseiną – tai viešbučio kambarys su vaizdu į baseiną.

Vaizdas į gatvę – tai viešbučio kambarys su vaizdu į gatvę arba kiemą.

Dėmesio! Neįgaliems ir judėjimo apribojimų turintiems asmenims iki sutartinių santykių metu rekomenduojama kelionių agentūroje ar kreipiantis į kelionių organizatorių tiesiogiai išsiaiškinti ar konkretus viešbutis galės suteikti atitinkamas sąlygas poilsiui ir bus pritaikytas neįgaliesiems. Taip pat prašome išsiaiškinti ir aplink viešbutį esančios infrastruktūros galimybes neįgaliems asmenims.

Viešbučio kambarių tipai
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:

Dvivietis (DBL) – dvivietis numeris su viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.

Dvivietis su viena arba dviem papildomom lovom (DBL+EXB) – dvivietis numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena (arba dviem) papildoma vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirta priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma mažesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.

Vienvietis (SGL) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje.

Viešbučio kambarių kategorijos
Numerių kategorijos

Standartinis numeris – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.

Šeimyninis numeris – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.

Junior Suite tipo numeris – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai.

Suite tipo numeris – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.

Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengti miegamieji ir keli vonios kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą galite sumokėsite tris kartus brangiau, nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).

Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.

Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių.

Maitinimo tipai
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:

Pusryčiai – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.

Pusryčiai ir vakarienė – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai(-) už papildomą mokestį.

Pusryčiai ir vakarienė Plus – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.

Full Board (FB), pilnas maitinimas (3 kartai) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį (dažniausiai - alus, vynas, vanduo).

Viskas įskaičiuota (soft) – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.

Viskas įskaičiuota (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.

Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis „Viskas įskaičiuota“ paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo „Viskas įskaičiuota“ paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją.

Pagal sistemas „Viskas įskaičiuota“ visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtas vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai.

Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami „buffet“ arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir „a la carte“ porcijomis.

Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje ir pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.

A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose „a la carte“ restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, “a la carte” restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu arba už papildomą mokestį).

Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Apgyvendinimo viešbutyje tvarka ir sąlygos
Atvykimo dieną turistai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Turistai apgyvendinami kambariuose su vaizdu į jūros pusę, jeigu yra sumokėję arba norėtų sumokėti papildomą priemoką – priešingu atveju, tik esant galimybei.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turistui pageidaujant ir užsisakius vietą trečiam ar ketvirtam asmeniui standartiniame dviviečiame numeryje viešbučio administracijos nuožiūra pastatoma papildoma miegojimui skirta priemonė (pavyzdžiui, sulankstoma lova, sofa ar kita), kurioje miegojimo komforto lygis gali būti žemesnis nei įprastos standartinės lovos, nes ji gali būti siauresnė ir/ar trumpesnė nei įprasta standartinė lova.

Registracijos viešbutyje metu gali būti reikalaujama sumokėti kurorto mokestį, kurio dydį nustato kompetentingos atitinkamo kurorto savivaldybės institucijos.

Pretenzijų pareiškimo ir nagrinėjimo tvarka
Kelionės metu kilus konfliktui dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti organizatoriaus atstovui, kontaktiniam centrui, nurodytam Organizuotos turistinės kelionės sutartyje arba tiesiogiai kelionių organizatoriui.

Kelionių organizatorius ITAKA privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui ITAKA gavus turisto pretenziją, turinčią trūkumų (pavyzdžiui, nepasirašytą turisto ar įgalioto asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepateikus sutarties kopijos ir/ar nusiskundimus patvirtinančių įrodymų), kelionių organizatorius ITAKA turi teisę kreiptis į turistą su prašymu per protingą terminą ištaisyti nurodytus trūkumus. Atsakymo į pretenziją pateikimo terminas skaičiuojamas nuo turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius ITAKA turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam, kaip 14 kalendorinių dienų terminui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.

Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus ITAKA atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, prašome pateikti tiesiogiai aviakompanijai: jei skrydį vykdanti aviakompanija yra „Corendon Airlines“, pretenzija teikiama el. paštu customer@corendon-airlines.com, jei aviakompanija „Travel Service“ - prašome užpildyti pretenziją elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu https://www.travelservice.aero/en/contact_forms/passengers/.

Informacijos pasikeitimai
Informuojame, kad kelionių organizatoriaus ITAKA katalogas išleidžiamas vieną kartą, prieš sezono pradžią, todėl esant vėlesniems informacijos, nurodytos kataloge, pakeitimams katalogas nekeičiamas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.itaka.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.

Prašome užpildyti privalomus laukus!
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
Galite susisiekti el. paštu: labas@makalius.lt