Privatumo politika

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d.
Įsigalioja 2022.04.19
įsakymu Nr. TDV-22/04/19-2

Atnaujinta: 2022 04 19

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) galite susipažinti kaip UAB „TRAVELDEALS LT“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei su kita informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „TRAVELDEALS LT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302583106, adresas – Ukmergės g. 124, LT – 08100, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – „MAKALIUS“ arba „Mes“).

Ši Politika taikoma, kai Jūs lankotės MAKALIAUS interneto svetainėje, užsisakote MAKALIAUS interneto tinklapyje teikiamus kelionių pasiūlymus ar kitas paslaugas, užsisakote naujienlaiškius ar kitaip naudojatės Mūsų interneto svetaine. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. 

Jei Jūs naudojatės MAKALIAUS interneto svetaine, Mes laikysime, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Politika. Jei nesutinkate su šia politika, Jūs negalite naudotis MAKALIAUS interneto svetaine. 

Tvarkydami asmens duomenis Mes vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Šioje Politikoje naudojamos tokios sąvokos:

Asmens duomenys

- tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

Paslaugos

- Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos tokios kaip turistinių paslaugų paketų pardavimas, autobusų ir aviabilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, tarpininkavimas parduodant draudimo ir autonuomos paslaugas ir kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje.
Partneriai - asmenys, su kuriais MAKALIUS bendradarbiauja teikdamas Jums Paslaugas;
Svetainė - internetinis kelionių portalas makalius.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.makalius.lt.

 

     1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS RENKAME IR TVARKOME?
      1. 1.1.Mes renkame ir tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkame. Nerenkame ir nesaugome duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu ir paslaugų Jums teikimu
      2. Atsižvelngiant į Jūsų užsakomas paslaugas MAKALIUS gali rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis:
     Duomenų tvarkymo tikslai

     Pasiūlymo Jums pateikimo tikslu

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     Vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti Jūsų klausime nurodyti duomenys. 

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Šiuo tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jums pateikus paklausimą apie Paslaugas tiesiogiai Svetainėje arba jį atsiuntus Svetainėje nurodytais Mūsų kontaktais ar susiekus su mumis telefonu.

     Kiek laiko saugome?

     183 dienas nuo kreipimosi telefonu dienos.

     Duomenys klientų aptarnavimo sistemoje archyvuojami po 120 dienų, archyve saugomi 10 metų nuo kreipimosi dienos.

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Kliento prašymu prieš sudarant sutartį.

     .

     Sutarties sudarymo ir Paslaugų Jums teikimo tikslu:

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     • Vardas;
     • Pavardė;
     • Gimimo data;
     • Telefono numeris;
     • El. pašto adresas;
     • Kelionės maršrutas;
     • Asmens dokumento išdavimo data;
     • Asmens dokumento numeris;
     • Asmens dokumento išdavimo vieta;
     • Asmens dokumento galiojimo data;
     • Parašas;
     • Asmens kodas (išimtiniais atvejais, kai būtina paslaugoms suteikti);
     • Kelionės dokumento numeris ir data;
     • Mokėjimų istorija;
     • IP adresas (kai perkama internetu);
     • Pirkimų (bandymų pirkti istorija);
     • Mokėjimo duomenys.

     Priklausomai nuo kelionės krypties papildomai galima rinkti šiuos Klientų ir su Klientu susijusių asmenų duomenis: asmens dokumento kopija, informacija apie skiepus, informacija apie persirgimą tam tikromis ligomis ir kitus duomenis, kurių reikalauja tam tikros šalies sienos kirtimo taisyklės.

     Tuo  atveju, jeigu paslauga įsigyjama keliems asmenims keliaujant kartu papildomai renkami ir tvarkomi šie kartu su Klientu keliaujančių asmenų duomenys: 

     • Vardas, 
     • Pavardė; 
     • Gimimo data; 
     • Gyvenamosios vietos adresas;
     • Pilietybė, 
     • Telefono numeris;
     • Asmens tapatybės kortelės (paso) numeris,
     • Asmens tapatybės kortelės (paso) išdavimo data ir vieta, 
     • Asmens tapatybės kortelės (paso) galiojimo data;
     • Kelionės dokumento numeris ir data; 
     • Kelionės maršrutas.

     Jūsų asmens duomenų apimtis atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą kelionės kryptį (šalį) gali kisti. MAKALIUS priklausomai nuo kelionės krypties papildomai gali rinkti šiuos Jūsų duomenis: asmens dokumento kopija, informacija apie skiepus.

     Specialiųjų kategorijų asmens duomenys: informacija apie specialiuosius poreikius, kita su sveikata susijusi informacija, kuri Jūsų nuomone yra būtina žinoti ir kurią jūs pateikiate MAKALIUI.

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Sudarant sutartį su Klientu:

     • Fiziškai atvykstant į Kelionių studijas;
     • Kai Klientas įsigyja paslaugas internetu;
     • Kitu būdu sudarant sutartį, jeigu kitoks būdas taikomas Bendrovėje. 

     Kiek laiko saugome?

     10 metų nuo sutarties pasibagimo dienos

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Tarp Jūsų ir Mūsų sudarytos sutarties pagrindu. 

     .

     Paslaugų įsigijimo išsimokėtinai tikslu.

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     • Vardas
     • Pavardė;
     • Asmens kodas;
     • Asmens dokumento numeris;
     • Kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el.pašto adresas);
     • Informacija apie Kliento darbinę padėtį, gaunamų pajamų šaltinius;
     • Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis;
     • Asmeniniai mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai;
     • Informacija apie politinį pažeidžiamumą (paveikiamumą).

     Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių duomenų negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Paslaugas išsimokėtinai, kadangi tvarkyti šiuos duomenis yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis Mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Šiuo tikslu Bendrovėje Asmens duomenis tvarkomi tik kai Klientas nori įsigyti paslaugas išsimokėtinai. Bendro veikia kaip tarpininkas tarp Kliento ir finansavimo paslaugas teikiančios bendrovės. 

     Surinkti duomenys perduodami lizingo bendrovei ir duomenys nesaugomi. Bendrovėje saugomi ir tvarkomi tik tie duomenis, kurie yra būtini tarp Kliento ir Bendrovės sudarytos paslaugų pirkimo sutarties vykdymui, bet ne su lizingo bendrove.

     Kiek laiko saugome?

     Duomenys perduodami su perduoti finansavimo paslaugas teikiančiai bendrovei ir yra renkami tik šiam tikslui, o perdavus duomenis jie Bendrovėje nėra saugomi.

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Duomenų subjekto prašymo įgyvendinimo tikslu. 

     .

     Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, grįžtamojo ryšio nagrinėjimo bei administravimo tiklsu

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     Norime, kad naudojimasis mūsų interneto tinklapiu www.makalius.lt  Jums būtų kuo paprastesnis, o aptarnavimas patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

     • Pirkimų istorija; 
     • Mokėjimų istorija; 
     • Tarpusavio komunikacijos istorija, įskaitant elektroninius susirašinėjimus (el. laiškai, komunikacija socialinėse paskyrose ir kt. komunikacinėmis priemonėmis);
     • Telefoninių pokalbių įrašai.

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Šiuo tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkome, kai kreipiatės į Mus svetaineje, el. paštu, telefonu su paklausimais, prašymais, pageidavimais, taip pat kai reiškiate nuomonę apie Paslaugas. 

     Kiek laiko saugome?

     Duomenys klientų aptarnavimo sistemoje archyvuojami po 120 dienų, archyve saugomi 10 metų nuo kreipimosi dienos.

     Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 183 dienas. 

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

     .

     Svetainės, socialinių paskyrų valdymo ir tvarkymo tikslu, Svetainės funkcionalumo užtikrinimas, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Klientams geresnes ir jiems pritaikytas paslaugas.

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     Slapukų duomenys

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Kai Klientas naudojasi interneto svetainėmis. https://www.makalius.lt/slapuku-politika/ Jūs bet kada galite atsisakyti slapukų naudojimo ištrindami slapukus iš savo naršyklės. Plačiau apie slapukus skaitykite slapukų politikoje https://www.makalius.lt/slapuku-politika/ 

     Kiek laiko saugome?

     Žr. slapukų politiką:  https://www.makalius.lt/slapuku-politika/

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Jūsų sutikimo pagrindu.

     Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu naudodamiesi Svetaine Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jūs identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Svetainėje, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. 

     .

     Akcijų, pasiūlymų ir kitos informacijos pateikimas Jums

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     • Elektroninio pašto adresas; 
     • Slapukų duomenys; 
     • IP adresas; 
     • Pirkimų istorija;
     • Telefono numeris.

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     • Kai yra gautas Duomenų subjekto sutikimas;
     • Kai pasiūlymas/naujienlaiškis yra siunčiamas Klientui su kuriuo yra sudaryta sutartis ir ji nėra pasibaigusi ir tokia informacija yra panaši ar identiškai paslaugai/prekei kurią įsigijo Klientas. 

     Kiek laiko saugome?

     • 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki Sutikimo atšaukimo priklausomai kuri aplinkybė įvyko anksčiau.
     • Iki sutarties pasibaigimo dienos. 

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Jūsų duoto sutikimo pagrindu.

     .

     Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimas

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     Vardas, 

     • Vardas;
     • Pavardė;
     • Elektroninio pašto adresas;
     • Telefono numeris.

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Šiuo tikslu tvarkome Asmens duomenis, surinktus Jums įsigyjant ar panaudojant Mūsų dovanų kuponus.

     Kiek laiko saugome?

     10 metų po sutarties pasibaigimo, t.y. po apmokėjimo ir dovanų kupono išsiuntimo el. paštu. 

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Sutarties sudarymas ir vykdymas

     .

     Jūsų prašymų, užklausų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu

     Kokius Asmens duomenis tvarkome?

     Siekiant visapusiškai atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus, tinkamai išnagrinėti Jusų pateiktus prašymus, pretenzjas ir kitus jūsų paklausimus, tvarkome visus apie Jus surinktus ir tvarkomus Asmens duomenis, atsižvelgiant į Jūsų paklausimo turinį. 

     Kada tvarkome Jūsų duomenis?

     Kai pateikiate paklausimą/skundą/pretenziją ar bet kokį kitą prašymą. 

     Kiek laiko saugome?

     Duomenys klientų aptarnavimo sistemoje archyvuojami po 120 dienų, archyve saugomi 10 metų nuo kreipimosi dienos.

     Kitose sistemose - kaip nurodyta 2.1 - 2.7 punktuose

     Kokiu pagrindu tvarkome?

     Įstatymų reikalavimų įgyvendinimo pagrindu. 

     1. KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR IŠ KUR JUOS GAUNAME?
      1. Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums teikti Paslaugas vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
      2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
       1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimų, iskaitat bendrajį asmens duomenų apsaugos reglamentą;
       2. Tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
       3. Renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
       4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
       5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
       6. Neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, kai tai būtina užtikrinti Paslaugų Jums teikimą;
       7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
      1. Jūsų Asmens duomenis Mes gauname:
       1. Tiesiogiai iš Jūsų, kai juos pateikiate Mums ar Jums naudojantis Svetaine;
       2. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime sugeneruoti teikdami Jums paslaugas;
       3. Iš asmenų, kurie Jūsų vardu užsako Paslaugas, atlieka mokėjimus, įgyja dovanų kuponus ar kitaip pateikia informaciją apie Jus, taip pat iš kitų trečiųjų asmenų – teisės aktų ir šios Politikos nustatyta tvarka
      2. Teikdami duomenis Mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui perkate kelionę kitam asmeniui, įgyjate dovanų kuponą kito asmens vardu ir pan.) Jūs atsakote už tokio Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti Mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui toks asmuo teiraujasi Mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją. Jums lankantis Svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų tinklapio naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Palaikydamas Svetainę, Svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos Svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.
      3. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetaine su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).
      4. Jūs bet kada galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar bet kada atšaukti savo savo sutikimą, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   
      5. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Mums  pateiktą savo informaciją. 
      6. Mums būtina turėti naujausią su Mūsų klientais susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti  patvirtinti, kad MAKALIAUS turima informacija apie Jus yra teisinga. 
     1. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
      1. Jūsų Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai Jums suteikti. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti šiems savo partneriams, tvarkytojams bei institucijoms:
       1. Skrydžių paslaugas teikiančioms bendrovėms;
       2. Kitiems kelionių organizatoriams, kurių paslaugas per Bendrovę įsigyja Klientas. 
       3. Kliento užsakytas apgyvendinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms;
       4. Finansines paslaugas teikiančioms įmonėms su kuriomis Klientas sudaro Paslaugų įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
       5. Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas ar kitiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo ir/ar paslaugų rezervavimo paslaugas; 
       6. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
       7. Bankams su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis;
       8. Lietuvos Respublikos turizmo departamentui. 
       9. Lietuvos Respublikos statistikos departamentui. 
       10. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms;
       11. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 
       12. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.
       13. Kitoms įmonėms įstaigoms ir organizacijoms kai toks perdavimas yra būtinas tinkamam paslaugų Klientui suteikimui. 
       14. Partneriams ar kitoms patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems suteikti paslaugas Klientams galima perduoti tik tokia apimtimi kiek yra būtina tinkamam paslaugų suteikimui užtikrinti.  
      1. Asmens duomenų tvarkymui Mes taip pat galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes. 
      2. Duomenys už Europos sąjungos ribų perduodami remiantis BDAR 49 str. 1 d. nustatyta tvarka. 
     1. KOKIOS APSAUGOS PRIEMONĖS TAIKOMOS MANO ASMENS DUOMENIMS APSAUGOTI?
      1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Esame įdiegę fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
     1. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
      1. Jūs turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
       1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
       2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
       3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
       4. Reikalauti sunaikinti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“). Jūsų teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis gali būti ribojama, jeigu  Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
        1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
        2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
        3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
        4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
        5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  
       1. Reikalauti, kad Mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
        1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
        2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti 
        3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
        4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 
       2. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
       3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą*, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. 
      1. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami elektroninį laišką adresu labas@makalius.lt; arba paskambinę telefonu +370 639 96444, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

     *Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

     1. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
      1. Prašymus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
       1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: labas@makalius.lt;
       2. Pranešdami mums telefonu: +370 639 96444;
       3. Atvykdami į MAKALIAUS kelionių studijas, kurių adresus galite rasti čia: https://www.makalius.lt/kontaktai/.
      2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę bei gimimo datą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite šiuos savo duomenis bei prašymą siųskite ir savo elektroninio pašto adreso, kurį mums pateikėte duomenų rinkimo metu. 
      3. Teikiant prašymą dėl Jūsų teisių susijusių su Asmens duomenimis, Mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį Mes galime paprašyti atvykti pas Mus ar pateikti prašymą raštu. 
      4. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
      5. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. 
     1. NAUJIENŲ SIUNTIMAS
      1. Jums davus sutikimą gauti naujienas, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, tam kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, pranešimus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie Mūsų vykdomas akcijas, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. 
      2. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).
      3. Šiuo tiklsu tvarkome Jūsų Asmens duomenis, nurodytus Politikos 1.2. punkte.
      4. Išsiuntę naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija. Tokia informacija renkama ar sujungiama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
      5. Jums davus sutikimą gauti naujienas, Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti  perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo paslaugas.
      6. Jums davus sutikimą gauti Mūsų naujienas, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai galite padaryti paspausdami nuorodą el. laiške arba susiekdami su Mumis, elektroninu paštu adresu labas@makalius.lt; arba paskambinę telefonu +370 639 96444.
     2. KAS YRA SLAPUKAI?
      1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.   
      2. Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje: https://www.makalius.lt/slapuku-politika/.
     1. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ SVETAINĖJE
      1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – Mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos Mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir Mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti tokių svetainių privatumo politikas prieš pradedant jomis naudotis bei pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.
      2. Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“, „Linkedin“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos kurią surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Minėtos svetainės vadovaujasi savo privatumo nustatymais ir dokumentais, todėl rekomenduojame  perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
     1. SUSISIEKITE SU MUMIS
      1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
       1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: labas@makalius.lt;
       2. Pranešdami mums telefonu: +370 639 96444;
       3. Atvykdami į MAKALIAUS kelionių studijas, kurių adresus galite rasti čia: https://www.makalius.lt/kontaktai/.
     1. KAIP KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
      1. Mes galime  keisti Privatumo Politikos sąlygas ir ją atnaujinti.  Apie svarbius pakeitimus Mes pranešime Svetainėje ar kitais įprastais būdais. Mums pakeitus Privatumo Politiką, jos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

      

     Prašome užpildyti privalomus laukus!
     Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
     Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
     Galite susisiekti el. paštu: labas@makalius.lt